CLICK PICTURE TO CLOSE IT

Pengguna merujuk kepada mereka yang membeli, mendapatkan dan menggunakan semua jenis barang dan pelbagai perkhidmatan termasuklah perumahan untuk memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Dalam menuju ke arah penggunaan lestari, pengguna seharusnya menyedari hak-hak yang ada serta mengetahui akta-akta serta undang-undang yang akan membela pengguna yang teraniaya.

Di Malaysia, undang-undang perlindungan pengguna dikawal oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Antara undang-undang yang utama dan mampu membela nasib pengguna teraniaya ialah:

• Undang-undang kontrak
• Undang-undang kecuaian
• Undang-undang Jenayah
• Undang-undang Kawalan Kredit


Akta-akta Pengguna

Antara akta yang terdapat yang boleh digunapakai oleh pengguna adalah seperti berikut:

• Akta Sewa Beli (Pindaan), 1992
• Akta Perihal Dagangan, 1972
• Akta Hakcipta, 1987
• Akta Kewangan, 1965
• Akta Kawalan Harga, 1946 (Disemak 1973)
• Akta Timbang dan Sukat, 1972(sumber: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan - www.kpdnkk.gov.my )

0 comments:

Post a Comment

Copyright 2010 Pengguna Lestari
Lunax Free Premium Blogger™ template by Introblogger