CLICK PICTURE TO CLOSE IT

Kesedaran untuk mengkritik

-Pengguna mestilah mempunyai kesedaran untuk mengkritik jika berlaku sebarang penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap hak-hak pengguna.Penglibatan dan tindakan

-Pengguna mesti terlibat dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memastikan hak-hak pengguna dilayani dengan adil.Tanggungjawab sosial

-Pengguna mesti bertindak dengan penuh tanggungjawab dan kesedaran terhadap masyarakat supaya tindak-tanduk yang diambil tidak menimbulkan kesulitan yang lebih besar.Bersatu padu

-Pengguna mesti bersatu dan bekerjasama dalam tindakan agar kepentingan mereka tidak mudah digugat.

0 comments:

Post a Comment

Copyright 2010 Pengguna Lestari
Lunax Free Premium Blogger™ template by Introblogger