CLICK PICTURE TO CLOSE IT
1.Simpan semua maklumat pembelian di dalam fail.


2.Dapatkan bukti yang berkaitan.


3.Bertenang dan atur stategi yang berkesan.


4.Gunakan fakta dan statistik untuk membuktikan kesahihan aduan.


5.Tulis surat aduan yang ringkas dan padat.


6.Ikuti dan catat perkembangan aduan yang dilaporkan.


7.Gunakan media massa untuk membuat laporan aduan jika perlu.

0 comments:

Post a Comment

Copyright 2010 Pengguna Lestari
Lunax Free Premium Blogger™ template by Introblogger