CLICK PICTURE TO CLOSE IT

 • Program dan aktiviti pendidikan dan kesedaran pengguna dilaksanakan di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah.

 • Mendapat kerjasama daripada Majlis Gerakan Pengguna Kebangsaan (MGPN), Gerakan Pengguna Negeri (GPN), Gerakan Pengguna Daerah (GPD) dan Rakan Pengguna (RP).
  Program yang dianjurkan:
  a. Seminar
  b. Forum
  c. Konvensyen
  d. Ceramah
  e. Menerbitkan buletin, risalah, VCD, jurnal dan komik pengguna.

 • Pertandingan Kuiz Pengguna Antara Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan
  Pertandingan ini merupakan salah satu acara kempen tahunan KPDNKK yang bertujuan untuk menyemai nilai-nilai kepenggunaan yang baik dalam kalangan ganerasi muda yang seterusnya akan melahirkan warganegara yang bermaklumat, rasional dan bertanggungjawab kepada masyarakat dan negara.

 • Objektif Pertandingan Kuiz Pengguna Antara Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan

  -Memberi dorongan dan galakan kepada pelajar-pelajar sekolah menengah mendalami ilmu kepenggunaan;
  -Meningkatkan minat pelajar-pelajar untuk menyertai Kelab Pengguna Sekolah agar menjadi pengguna yang bestari dan rasional; dan
  -Memberi galakan serta kesedaran kepada orang ramai tentang isu-isu dan maklumat kepenggunaan.

 • Program "Kerjasama Pintar" Bersama NGO
  Tujuan utama program ini ialah untuk mewujudkan dan mempertingkatkan kerjasama dan "networking" di antara Kementerian dan Agensi-agensi Kerajaan, NGO-NGO kepenggunaan dan bukan kepenggunaan bagi menganjurkan program-program pendidikan dan kesedaran kepenggunaan. Kaedah perlaksanaanya adalah melalui seminar, bengkel, forum, majlis dialog dan pameran melibatkan golongan pelajar, guru, pegawai kerajaan, wartawan, HAWA, pemimpin-pemimpin masyarakat dan belia. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahawa program-program pendidikan dan kesedaran kepenggunaan dilaksanakan secara sistematik dan tersusun melibatkan kumpulan sasaran yang lebih meluas.

 • Sambutan Hari Pengguna Malaysia (HPM)
  Mulai tahun 2001 Kementerian telah menganjurkan Hari dan Minggu Pengguna Malaysia (HMPM) dan sambutan ini telah diteruskan dengan menggariskan objektif-objektif seperti berikut :-

  -Membolehkan Kementerian mengambil bahagian yang aktif dan memaparkan tanggungjawab Kerajaan terhadap perlindungan pengguna.
  -Memupuk kesedaran kepenggunaan yang positif dikalangan semua anggota masayarkat di negara ini.
  -Mewujudkan persefahaman dan kerjasama erat antara pengguna, peniaga, Kerajaan dan media massa dalam aspek konsumerisma yang boleh membantu Negara mencapai Wawasan 2020.
  Program dan Aktiviti :

  -Seminar/Forum Kepenggunaan
  -Ekspo dan pameran kepenggunaan
  -Karnival pengguna
  -Pidato kepenggunaan IPT
  -Malam Anugerah Media Pengguna


  Buletin Pengguna

  -Diterbitkan pada setiap bulan dengan kerjasama FOMCA
  -Bertujuan menyebarkan maklumat kepenggunaan kepada segenap lapisan masyarakat di negara ini
  -Memuatkan artikel kepenggunaan berkaitan isu-isu utama pengguna, berita-berita Kementerian, panduan untuk pengguna, tips kpeda pengguna dan sebagainya.
  Komik Pengguna
  -Penerbitannya adalah bertujuan untuk mempelbagaikan kaedah penyebaran maklumat kepenggunaan kepada golongan masyarakat.
  Risalah dan VCD Kepenggunaan
  -Diterbit untuk digunakan semasa sesi program dan aktiviti pendidikan dan kesedaran pengguna dan pameran-pameran Bahagian.  Rancangan TV 1 Konsumer @ Bernama TV

  -Rancangan menggunakan format bual bicara ini diterbitkan oleh pihak KPDNKK dengan kerjasama pihak Bernama TV (Saluran ASTRO 502). Rancangan ini disiarkan selama 1 jam iaitu pada hari Ahad bermula pada jam 9.00 malam sehingga 10.00 malam. Rancangan ini merupakan wadah untuk Kementerian mewar-warkan usaha-usaha dalam memperkasakan dan melindungi pengguna di samping menjadi forum untuk pengguna menyalurkan pendapat serta berkongsi maklumat.


  Kajian Profil Pengguna


-Dilaksana bagi mendapatkan gambaran berkaitan ciri-ciri (profil) pengguna, tabiat dan corak perbelanjaan dan kecenderungan para pengguna di Negara ini. Hasil kajian akan digunakan untuk membantu penggubalan dasar, strategi dan program dalam merangka Plan Induk Pengguna

2 comments:

Anonymous said...

kesedaran dalam diri pengguna sememangnya perlu dipertingkatkan

Anonymous said...

bila kuiz pennguna 2010

Post a Comment

Copyright 2010 Pengguna Lestari
Lunax Free Premium Blogger™ template by Introblogger